απομνημονεύω


απομνημονεύω
απομνημονεύω, απομνημόνευσα βλ. πίν. 19
——————
Σημειώσεις:
απομνημονεύω : η παθητική φωνή (απομνημονεύομαι, βλ. πίν. 20 ) χρησιμοποιείται σπάνια.

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀπομνημονεύω — relate from memory pres subj act 1st sg ἀπομνημονεύω relate from memory pres ind act 1st sg ἀπομνημονεύω relate from memory pres subj act 1st sg ἀπομνημονεύω relate from memory pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • απομνημονεύω — (Α ἀπομνημονεύω) προσπαθώ να συγκρατήσω, συγκρατώ στη μνήμη μου, αποστηθίζω αρχ. 1. διηγούμαι από μνήμης 2. ανακαλώ στη μνήμη μου 3. «ἀπομνημονεύω τινί τι» ἔχω ἄσχημη ἐντύπωση, σκέπτομαι κακό για κάποιον 4. φρ. «ἀπομνημονεύω ὄνομα» δίνω όνομα για …   Dictionary of Greek

  • απομνημονεύω — ευσα και εψα 1. διατηρώ στη μνήμη μου: Στη διάρκεια του Αγώνα απομνημόνευε τα γεγονότα, για να τα αφηγηθεί με τρόπο μοναδικό αργότερα. 2. αποστηθίζω: Απομνημόνευε κομμάτια από διάφορα βιβλία, για να τα ξεφουρνίσει την κατάλληλη στιγμή και να… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀπομνημονεύσει — ἀπομνημονεύω relate from memory aor subj act 3rd sg (epic) ἀπομνημονεύω relate from memory fut ind mid 2nd sg ἀπομνημονεύω relate from memory fut ind act 3rd sg ἀ̱πομνημονεύσει , ἀπομνημονεύω relate from memory futperf ind mp 2nd sg (doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπομνημονεύσατε — ἀπομνημονεύω relate from memory aor imperat act 2nd pl ἀ̱πομνημονεύσατε , ἀπομνημονεύω relate from memory aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀπομνημονεύω relate from memory aor imperat act 2nd pl ἀπομνημονεύω relate from memory aor ind act 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπομνημονεύσεις — ἀπομνημονεύω relate from memory aor subj act 2nd sg (epic) ἀπομνημονεύω relate from memory fut ind act 2nd sg ἀ̱πομνημονεύσεις , ἀπομνημονεύω relate from memory futperf ind act 2nd sg (doric aeolic) ἀπομνημονεύω relate from memory aor subj act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπομνημονευθέντα — ἀπομνημονεύω relate from memory aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀπομνημονεύω relate from memory aor part pass masc acc sg ἀπομνημονεύω relate from memory aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀπομνημονεύω relate from memory aor part pass masc acc… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπομνημονευομένων — ἀπομνημονεύω relate from memory pres part mp fem gen pl ἀπομνημονεύω relate from memory pres part mp masc/neut gen pl ἀπομνημονεύω relate from memory pres part mp fem gen pl ἀπομνημονεύω relate from memory pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπομνημονεύει — ἀπομνημονεύω relate from memory pres ind mp 2nd sg ἀπομνημονεύω relate from memory pres ind act 3rd sg ἀπομνημονεύω relate from memory pres ind mp 2nd sg ἀπομνημονεύω relate from memory pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπομνημονεύοντα — ἀπομνημονεύω relate from memory pres part act neut nom/voc/acc pl ἀπομνημονεύω relate from memory pres part act masc acc sg ἀπομνημονεύω relate from memory pres part act neut nom/voc/acc pl ἀπομνημονεύω relate from memory pres part act masc acc… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)